نای و نی (جستارهایی درباره اسلام، انسان، لبنان، مقاومت)[در قلمرو اندیشه امام موسی صدر/ 1]

گروه مولفان:
موسی صدر (نویسنده) | علی حجتی کرمانی (مترجم)

ناشر:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

درباره کتاب:
نای و نی (جستارهایی درباره اسلام، انسان، لبنان، مقاومت) [در قلمرو اندیشه امام موسی صدر/1] عنوان کتابی است از موسی صدر با ترجمه‌ی علی حجتی کرمانی که در 450 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسی صدر، کتاب‌های ادیان در خدمت انسان(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، روح تشریع در اسلام(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، انفاق(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، زندگی و مرگ(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.