نای و نی (جستارهایی درباره اسلام، انسان، لبنان، مقاومت)[در قلمرو اندیشه امام موسی صدر/ 1]

گروه مولفان:
موسی صدر (نویسنده) | علی حجتی کرمانی (مترجم)

ناشر:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

درباره کتاب:
نای و نی (جستارهایی درباره اسلام، انسان، لبنان، مقاومت) [در قلمرو اندیشه امام موسی صدر/1] عنوان کتابی است از موسی صدر با ترجمه‌ی علی حجتی کرمانی که در 450 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. از موسی صدر، کتاب‌های ادیان در خدمت انسان(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، روح تشریع در اسلام(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، انفاق(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، زندگی و مرگ(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.