بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ -جلد 11 (از بازرگان تا خاتمی)

مولف:
داود علی بابائی (نویسنده)

ناشر:
امید فردا

درباره کتاب:
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ -جلد11 (از بازرگان تا خاتمی) عنوان کتابی است از داود علی بابائی که در 617 صفحه و توسط انتشارات امید فردا در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از داود علی بابائی، کتاب‌های برگزیده ای از قصه های قرآنی(امید فردا)، فکرم در آسمان با هواپیما تصادف کرد(امید فردا)، سیاه کاغذهای سیاسی و تاریخی(امید فردا)، پیرامون گفته ها و ناگفته ها(امید فردا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.