Guide Documente De Persepolis (راهنمای مستند تخت جمشید - فرانسه)

گروه مولفان:
علیرضا شاپور شهبازی (نویسنده) | کلود کرباسی (مترجم)

ناشر:
سفیران

درباره کتاب:
Guide Documente De Persepolis (راهنمای مستند تخت جمشید - فرانسه) عنوان کتابی است از علیرضا شاپور شهبازی با ترجمه‌ی کلود کرباسی که در 238 صفحه و توسط انتشارات سفیران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیراز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا شاپور شهبازی، کتاب‌های جستارهای ایران شناسی(کتاب مرجع)، زندگی و جهانداری کورش کبیر(دنیای کتاب)، نقوش اقوام شاهنشاهی هخامنش(پازینه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان