شاهنامه فردوسی -مجموعه 2 جلدی (براساس نسخه چاپ مسکو)

مولف:
ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
بهنود

درباره کتاب:
شاهنامه فردوسی -مجموعه 2 جلدی (براساس نسخه چاپ مسکو) عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 1888 صفحه و توسط انتشارات بهنود در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
110,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 4ق