شاعران آمریکا (از قرن هفدهم تا قرن بیستم)

مولف:
محمد علی مختاری اردکانی (نویسنده)

ناشر:
ویستار

درباره کتاب:
شاعران آمریکا (از قرن هفدهم تا قرن بیستم) عنوان کتابی است از محمد علی مختاری اردکانی که در 420 صفحه و توسط انتشارات ویستار به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی مختاری اردکانی، کتاب‌های فرهنگ اصطلاحات محاوره ای انگلیسی-فارسی(دانشگاه شهید باهنر (کرمان))، فرهنگ عامیانه انگلیسی-فارسی(معین)، فرهنگ اصطلاحات برساخته از فعل انگلیسی - فارسی(دانشگاه شهید باهنر (کرمان))، دوشس و جواهرفروش و شش داستان کوتاه دیگر همراه با متن اصلی و توضیح ظرایف ترجمه(دانشگاه شهید باهنر (کرمان))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید