افسانه ی ملک ابراهیم و اسب پری پیکر

مولف:
منوچهر سلیمی (نویسنده)

ناشر:
گوتنبرگ

درباره کتاب:
افسانه ی ملک ابراهیم و اسب پری پیکر عنوان کتابی است از منوچهر سلیمی که در 56 صفحه و توسط انتشارات گوتنبرگ در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افسانه ها وقصه های ایرانی است. از منوچهر سلیمی، کتاب‌های افسانه های ایرانی(گوتنبرگ)، افسانه های ایرانی(گوتنبرگ)، افسانه های ایرانی(گوتنبرگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,000 تومــان