داستان های مثنوی معنوی به نثر روان فارسی

گروه مولفان:
علیمراد رضایی پور (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
فراروی

درباره کتاب:
داستان های مثنوی معنوی به نثر روان فارسی عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که در 192 صفحه و توسط انتشارات فراروی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.