حضرت آدم (ع)[مجموعه داستان های پیامبران]

گروه مولفان:
نضال علی (نویسنده) | سنا انصاری (مترجم) | سعید عبدالساتر (تصویرگر)

ناشر:
پاسارگاد

درباره کتاب:
حضرت آدم (ع) [مجموعه داستان های پیامبران] عنوان کتابی است از نضال علی با ترجمه‌ی سنا انصاری که در 33 صفحه و توسط انتشارات پاسارگاد در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از النبی آدم (ع). موضوع اصلی این کتاب قرآن است. از نضال علی، کتاب‌های حضرت یعقوب(پاسارگاد)، حضرت ابراهیم(پاسارگاد)، حضرت ایوب(پاسارگاد)، حضرت شعیب(پاسارگاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید