عرب ادبی بدیعی قاینا قلاریندا (تورک)

گروه مولفان:
محمدحسن قنبرلی (نویسنده) | حسن عبداللهی جهانی (نویسنده)

ناشر:
آیدین

درباره کتاب:
عرب ادبی بدیعی قاینا قلاریندا (تورک) عنوان کتابی است از محمدحسن قنبرلی که در 184 صفحه و توسط انتشارات آیدین در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
3,500 تومــان