خلاصه تاریخ شعرا و نثرنویسان ایران

مولف:
فرشاد فرشباف ابریشمی (نویسنده)

ناشر:
خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

درباره کتاب:
خلاصه تاریخ شعرا و نثرنویسان ایران عنوان کتابی است از فرشاد فرشباف ابریشمی که در 138 صفحه و توسط انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شاعران ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرشاد فرشباف ابریشمی، کتاب‌های ایران قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، مازندران قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، اصفهان قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، آذربایجان قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید