باباگوریو

گروه مولفان:
اونوره دو بالزاک (نویسنده) | محمود اعتمادزاده (مترجم)

ناشر:
دوستان

درباره کتاب:
باباگوریو عنوان کتابی است از اونوره دو بالزاک با ترجمه‌ی محمود اعتمادزاده که در 328 صفحه و توسط انتشارات دوستان در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Le Pere Goriot.. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اونوره دو بالزاک، کتاب‌های باباگوریو(اردیبهشت)، بابا گوریو(موسسه انتشارات امیرکبیر)، اوژنی گرانده(ناهید)، دهقانان(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
22,000 تومــان