پاریس (جشن بیکران)[داستان/ 5]

گروه مولفان:
ارنست همینگوی (نویسنده) | فرهاد غبرائی (مترجم)

ناشر:
کتاب خورشید

درباره کتاب:
پاریس (جشن بیکران) [داستان/5] عنوان کتابی است از ارنست همینگوی با ترجمه‌ی فرهاد غبرائی که در 232 صفحه و توسط انتشارات کتاب خورشید در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از A moveable feast. موضوع اصلی این کتاب همینگوی، ارنست، 1899 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ارنست همینگوی، کتاب‌های آن سوی رودخانه زیر درختان(شرکت نشر کتاب هرمس)، داشتن و نداشتن(شرکت نشر کتاب هرمس)، خورشید همچنان می دمد(شرکت نشر کتاب هرمس)، همینگوی خبرنگار(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.