هنر قلاب بافی 304

مولف:
اکرم ذاکری (نویسنده)

ناشر:
بین المللی حافظ

درباره کتاب:
هنر قلاب بافی 304 عنوان کتابی است از اکرم ذاکری که در 60 صفحه و توسط انتشارات بین المللی حافظ در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قلاب بافی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اکرم ذاکری، کتاب‌های دنیای هنر آشپزی با قارچ(بین المللی حافظ)، دنیای هنر آشپزی با میگو(بین المللی حافظ)، دنیای هنر آشپزی غذاهای بدون گوشت(بین المللی حافظ)، دنیای هنر آشپزی غذاهای دیابتی(بین المللی حافظ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.