دنیای هنر گلسازی با گلهای خشک

مولف:
اکرم ذاکری (مترجم)

ناشر:
بین المللی حافظ

درباره کتاب:
دنیای هنر گلسازی با گلهای خشک عنوان کتابی است با ترجمه اکرم ذاکری که در 76 صفحه و توسط انتشارات بین المللی حافظ در سال 1376 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گل آرایی با گل های خشک است.