دنیای هنر عروسکها 6

مولف:
مصطفی رازقی (مترجم)

ناشر:
بین المللی حافظ

درباره کتاب:
دنیای هنر عروسکها 6 عنوان کتابی است با ترجمه مصطفی رازقی که در 112 صفحه و توسط انتشارات بین المللی حافظ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عروسک سازی است.
قیمت کتاب
16,000 تومــان
موضوعات کتاب
عروسک سازی
Dollmaking