هزار و یک شب -مجموعه 7 جلدی

گروه مولفان:
موسی فرهنگ رازی (نویسنده) | عبداللطیف طسوجی تبریزی (نویسنده)

ناشر:
سمیر

درباره کتاب:
هزار و یک شب -مجموعه 7 جلدی عنوان کتابی است از عبداللطیف طسوجی تبریزی که در 4152 صفحه و توسط انتشارات سمیر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبداللطیف طسوجی تبریزی، کتاب‌های هزار و یک شب(شرکت نشر کتاب هرمس)، هزار و یک شب(سپاس)، هزار و یک شب(لیدا)، هزار و یک شب(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
150,000 تومــان