غزلهای ناب میرزا ابوالحسن یغمای جندقی (شاعر وارسته قرن سیزدهم هجری)

گروه مولفان:
ابوالحسن بن ابراهیم قلی یغما (نویسنده) | عبدالرفیع حقیقت (مقدمه نویس) | حسن ملایی تهرانی (خطاط)

ناشر:
کومش

درباره کتاب:
غزلهای ناب میرزا ابوالحسن یغمای جندقی (شاعر وارسته قرن سیزدهم هجری) عنوان کتابی است از ابوالحسن بن ابراهیم قلی یغما که در 192 صفحه و توسط انتشارات کومش در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 13ق