منم کوروش شاه جهان (نگرشی بر نوشتارهای تاریخی درباره شهریار هخامنشی)

مولف:
امید عطائی (نویسنده)

ناشر:
آشیانه کتاب

درباره کتاب:
منم کوروش شاه جهان (نگرشی بر نوشتارهای تاریخی درباره شهریار هخامنشی) عنوان کتابی است از امید عطائی که در 112 صفحه و توسط انتشارات آشیانه کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از امید عطائی، کتاب‌های پیامبر آریایی(عطائی)، رازهای ایران زمین(عطائی)، نیروهای مرموز در اهرام مصر(آشیانه کتاب)، منم فردوسی شاه شاعران(آشیانه کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید