منم کوروش شاه جهان (نگرشی بر نوشتارهای تاریخی درباره شهریار هخامنشی)

مولف:
امید عطائی (نویسنده)

ناشر:
آشیانه کتاب

درباره کتاب:
منم کوروش شاه جهان (نگرشی بر نوشتارهای تاریخی درباره شهریار هخامنشی) عنوان کتابی است از امید عطائی که در 112 صفحه و توسط انتشارات آشیانه کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امید عطائی، کتاب‌های پیامبر آریایی(عطائی)، رازهای ایران زمین(عطائی)، نیروهای مرموز در اهرام مصر(آشیانه کتاب)، منم فردوسی شاه شاعران(آشیانه کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.