راهنمای فیلم روزنه (روزنه، 1895 تا 2000)

مولف:
بهزاد رحیمیان (نویسنده)

ناشر:
روزنه کار

درباره کتاب:
راهنمای فیلم روزنه (روزنه، 1895 تا 2000) عنوان کتابی است از بهزاد رحیمیان که در 634 صفحه و توسط انتشارات روزنه کار در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیلم است. از بهزاد رحیمیان، کتاب‌های راهنمای فیلم روزنه(روزنه کار)، راهنمای فیلم روزنه(روزنه کار)، راهنمای فیلم روزنه(روزنه کار)، راهنمای فیلم روزنه(روزنه کار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان
موضوعات کتاب
فیلم -- فهرست ها