درآمدی بر فرمالیسم در ادبیات [نظریه های ادبی/1]

مولف:
قدرت قاسمی پور (نویسنده)

ناشر:
رسش

درباره کتاب:
درآمدی بر فرمالیسم در ادبیات [نظریه های ادبی/1] عنوان کتابی است از قدرت قاسمی پور که در 137 صفحه و توسط انتشارات رسش در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقد ادبی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از قدرت قاسمی پور، کتاب‌های بوطیقای چخوف(رسش)، صورت گرایی و ساختارگرایی در ادبیات(دانشگاه شهید چمران اهواز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,450 تومــان