فرقه دموکرات آذربایجان (از تخلیه ی تبریز تا مرگ پیشه وری)

مولف:
شاهرخ فرزاد (نویسنده)

ناشر:
اوحدی

درباره کتاب:
فرقه دموکرات آذربایجان (از تخلیه ی تبریز تا مرگ پیشه وری) عنوان کتابی است از شاهرخ فرزاد که در 782 صفحه و توسط انتشارات اوحدی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فرقه دموکرات آذربایجان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.