فرقه دموکرات آذربایجان (از تخلیه ی تبریز تا مرگ پیشه وری)

مولف:
شاهرخ فرزاد (نویسنده)

ناشر:
اوحدی

درباره کتاب:
فرقه دموکرات آذربایجان (از تخلیه ی تبریز تا مرگ پیشه وری) عنوان کتابی است از شاهرخ فرزاد که در 782 صفحه و توسط انتشارات اوحدی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فرقه دموکرات آذربایجان است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید