قدرت ذهن در قرن بیست و یک (شش شیوه خلاق برای داشتن یک زندگی موفق)

گروه مولفان:
جان کیو (نویسنده) | مجید پزشکی (مترجم) | علی ابوطالبی (ویراستار)

ناشر:
نیریز

درباره کتاب:
قدرت ذهن در قرن بیست و یک (شش شیوه خلاق برای داشتن یک زندگی موفق) عنوان کتابی است از جان کیو با ترجمه‌ی مجید پزشکی که در 196 صفحه و توسط انتشارات نیریز در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Mind power into the 21st century: techniques to harness the astounding powers of thought. موضوع اصلی این کتاب اندیشه و تفکر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان کیو، کتاب‌های قدرت ذهن خود را دست کم نگیر(هو)، قدرت ذهن خود را دست کم نگیر(بهارسبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.