دنیای هنر قلاب بافی107

مولف:
فریده جهانگیری (مترجم)

ناشر:
بین المللی حافظ

درباره کتاب:
دنیای هنر قلاب بافی107 عنوان کتابی است با ترجمه فریده جهانگیری که در 127 صفحه و توسط انتشارات بین المللی حافظ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قلاب بافی است.