تحقیق در تاریخ و عقاید (شیخگیری، با بیگری، بهائیگری ... و کسروی گرایی)

مولف:
یوسف فضائی (نویسنده)

ناشر:
آشیانه کتاب

درباره کتاب:
تحقیق در تاریخ و عقاید (شیخگیری، با بیگری، بهائیگری ... و کسروی گرایی) عنوان کتابی است از یوسف فضائی که در 292 صفحه و توسط انتشارات آشیانه کتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بهائیگری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوسف فضائی، کتاب‌های آفرینش جهان، انسان و آغاز شهرنشینی(آشیانه کتاب)، تاریخ عقاید و مذاهب شیعه(آشیانه کتاب)، تحقیق در تاریخ و عقاید مذاهب اهل سنت و فرقه اسماعیلیه(آشیانه کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان