جهانی سازی و نظام های آموزشی با تاکید بر کشور ایران

مولف:
یدالله مهر علی زاده (نویسنده)

ناشر:
رسش

درباره کتاب:
جهانی سازی و نظام های آموزشی با تاکید بر کشور ایران عنوان کتابی است از یدالله مهر علی زاده که در 320 صفحه و توسط انتشارات رسش در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یدالله مهر علی زاده، کتاب‌های نظام مدیریت دانش(دانشگاه شهید چمران اهواز)، نظریه های نوین مدیریت (مبانی نظری و تجربی)(دانشگاه شهید چمران اهواز)، روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری و آزمون فرضیه در علوم اجتماعی و مدیریت با نرم افزار SPSS در محیط ویندوز(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
3,400 تومــان