جهانی سازی و نظام های آموزشی با تاکید بر کشور ایران

مولف:
یدالله مهر علی زاده (نویسنده)

ناشر:
رسش

درباره کتاب:
جهانی سازی و نظام های آموزشی با تاکید بر کشور ایران عنوان کتابی است از یدالله مهر علی زاده که در 320 صفحه و توسط انتشارات رسش در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است. از یدالله مهر علی زاده، کتاب‌های نظام مدیریت دانش(دانشگاه شهید چمران اهواز)، نظریه های نوین مدیریت (مبانی نظری و تجربی)(دانشگاه شهید چمران اهواز)، روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری و آزمون فرضیه در علوم اجتماعی و مدیریت با نرم افزار SPSS در محیط ویندوز(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
3,400 تومــان