کلیله و دمنه (باب برزویه طبیب، باب شیر و گاو، باب بازجست کار دمنه با معنی واژه ها و شرح بیتها و ...)[گزینه سخن پارسی/ 5]

گروه مولفان:
نصرالله بن محمد نصرالله منشی (نویسنده) | خلیل خطیب رهبر (نویسنده)

ناشر:
مهتاب

درباره کتاب:
کلیله و دمنه (باب برزویه طبیب، باب شیر و گاو، باب بازجست کار دمنه با معنی واژه ها و شرح بیتها و ...) [گزینه سخن پارسی/5] عنوان کتابی است از خلیل خطیب رهبر که در 136 صفحه و توسط انتشارات مهتاب در سال 1382 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. از خلیل خطیب رهبر، کتاب‌های داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری(مهتاب)، تاریخ بیهقی(مهتاب)، مرزبان نامه(صفی علیشاه)، بوستان سعدی(صفی علیشاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
6,000 تومــان
موضوعات کتاب
نثر فارسی -- قرن ق 6