کلیله و دمنه (باب برزویه طبیب، باب شیر و گاو، باب بازجست کار دمنه با معنی واژه ها و شرح بیتها و ...)[گزینه سخن پارسی/ 5]

گروه مولفان:
نصرالله بن محمد نصرالله منشی (نویسنده) | خلیل خطیب رهبر (نویسنده)

ناشر:
مهتاب

درباره کتاب:
کلیله و دمنه (باب برزویه طبیب، باب شیر و گاو، باب بازجست کار دمنه با معنی واژه ها و شرح بیتها و ...) [گزینه سخن پارسی/5] عنوان کتابی است از خلیل خطیب رهبر که در 136 صفحه و توسط انتشارات مهتاب در سال 1382 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خلیل خطیب رهبر، کتاب‌های داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری(مهتاب)، تاریخ بیهقی(مهتاب)، مرزبان نامه(صفی علیشاه)، بوستان سعدی(صفی علیشاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
نثر فارسی -- قرن ق 6