معادلات دیفرانسیل؛ کارشناسی ارشد

مولف:
رضا آقایان (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
معادلات دیفرانسیل؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از رضا آقایان که در 654 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معادله های دیفرانسیل است. از رضا آقایان، کتاب معادلات دیفرانسیل(مدرسان شریف) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.