معادلات دیفرانسیل؛ کارشناسی ارشد

مولف:
رضا آقایان (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
معادلات دیفرانسیل؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از رضا آقایان که در 654 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معادله های دیفرانسیل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا آقایان، کتاب‌های معادلات دیفرانسیل(مدرسان شریف)، معادلات دیفرانسیل(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.