روش های استخراج معادن سطحی -جلد 1

مولف:
مرتضی اصانلو (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
روش های استخراج معادن سطحی -جلد1 عنوان کتابی است از مرتضی اصانلو که در 481 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معدن و ذخایر معدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی اصانلو، کتاب‌های روشهای استخراج معادن سطحی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، بازسازی معادن(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، روشهای استخراج معادن سطحی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، عیار حد و نقش آن در طراحی معدن(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان