ویرایش زبانی [هنر و ادبیات ایران/274]

مولف:
غلامرضا ارژنگ (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
ویرایش زبانی [هنر و ادبیات ایران/274] عنوان کتابی است از غلامرضا ارژنگ که در 188 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ویراستاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا ارژنگ، کتاب‌های زبان و ادب فارسی(شرکت نشر قطره)، دستور زبان فارسی امروز(شرکت نشر قطره)، شیوه نگارش فارسی(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان