روش کلی اجرا (بناهای زیر زمینی)

گروه مولفان:
ژاک ماتیوا (نویسنده) | ژان فرانسوا بوگارد (نویسنده) | ابوالحسن بهنیا (مترجم) | کامبیز بهنیا (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
روش کلی اجرا (بناهای زیر زمینی) عنوان کتابی است از ژاک ماتیوا با ترجمه‌ی کامبیز بهنیا که در 272 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Procedes generaux de Construction.. موضوع اصلی این کتاب پی سازی است.