مدل های تصمیم گیری با اهداف چندگانه

مولف:
محمد رضا مهرگان (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
مدل های تصمیم گیری با اهداف چندگانه عنوان کتابی است از محمد رضا مهرگان که در 336 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تصمیم گیری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا مهرگان، کتاب‌های مدلسازی سیستم ها تئوری و عمل(شرکت نشر نقد افکار)، پژوهش عملیاتی(کتاب دانشگاهی)، مدل سازی ریاضی(سمت)، راهنمای مسائل پژوهش عملیاتی(کتاب دانشگاهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان