علم مواد؛ کاردانی به کارشناسی

مولف:
حسن حامد (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
علم مواد؛ کاردانی به کارشناسی عنوان کتابی است از حسن حامد که در 200 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.