آیرودینامیک (جریان های تراکم ناپذیر غیر لزج)

گروه مولفان:
جان دیوید اندرسن (نویسنده) | احمد عمارتی (مترجم)

ناشر:
صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوا فضا

درباره کتاب:
آیرودینامیک (جریان های تراکم ناپذیر غیر لزج) عنوان کتابی است از جان دیوید اندرسن با ترجمه‌ی احمد عمارتی که در 486 صفحه و توسط انتشارات صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوا فضا در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Fundamentals of aerodynamics، 3rd ed، c2001. موضوع اصلی این کتاب آیرودینامیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان دیوید اندرسن، کتاب‌های مبانی آئرودینامیک(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، آشنایی با پرواز(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، آشنایی با پرواز(مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع)، آشنایی با پرواز(مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان
موضوعات کتاب
آیرودینامیک