شهرسازی؛ تخیلات و واقعیات

گروه مولفان:
فرانسواز شوای (نویسنده) | محسن حبیبی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
شهرسازی؛ تخیلات و واقعیات عنوان کتابی است از فرانسواز شوای با ترجمه‌ی محسن حبیبی که در 458 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از L’urbanisme، utopies et réalités، une anthologie، 1965.. موضوع اصلی این کتاب شهرها و شهرستان ها است.
قیمت کتاب
15,000 تومــان