تشریح مسائل الکترومغناطیس

گروه مولفان:
سجاد بیاتی (نویسنده) | دیوید کئون چنگ (نویسنده)

ناشر:
فروزش

درباره کتاب:
تشریح مسائل الکترومغناطیس عنوان کتابی است از دیوید کئون چنگ که در 358 صفحه و توسط انتشارات فروزش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الکترومغناطیس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دیوید کئون چنگ، کتاب‌های تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج(علمیران)، الکترومغناطیس میدان و موج(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج(آذرین مهر)، پاسخ به مسایل الکترومغناطیس میدان و موج(آزاده)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.