سیستم های کنترل خطی

مولف:
هومن سجادیان (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
سیستم های کنترل خطی عنوان کتابی است از هومن سجادیان که در 336 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از هومن سجادیان، کتاب سیستم های کنترل خطی؛ کارشناسی ارشد(مدرسان شریف) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.