سیستم های کنترل خطی

مولف:
هومن سجادیان (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
سیستم های کنترل خطی عنوان کتابی است از هومن سجادیان که در 336 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هومن سجادیان، کتاب‌های سیستم های کنترل خطی؛ کارشناسی ارشد(مدرسان شریف)، تجزیه و تحلیل سیستم ها(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.