معادلات دیفرانسیل

مولف:
رضا آقایان (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
معادلات دیفرانسیل عنوان کتابی است از رضا آقایان که در 604 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا آقایان، کتاب‌های معادلات دیفرانسیل؛ کارشناسی ارشد(مدرسان شریف)، معادلات دیفرانسیل(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.