کارآفرینی در زمینه خود اشتغالی

مولف:
علی اصغر جهانگیری (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی مرز فکر

درباره کتاب:
کارآفرینی در زمینه خود اشتغالی عنوان کتابی است از علی اصغر جهانگیری که در 248 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی مرز فکر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خود اشتغال ها وخود اشتغالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,200 تومــان