کتاب راهنمای تاسیسات الکتریکی -جلد 2 (هندبوک)

گروه مولفان:
حمید لسانی (نویسنده) | نعمت طالبی (نویسنده)

ناشر:
قائم

درباره کتاب:
کتاب راهنمای تاسیسات الکتریکی -جلد2 (هندبوک) عنوان کتابی است از حمید لسانی که در 211 صفحه و توسط انتشارات قائم در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برق نیرو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید لسانی، کتاب‌های ماشینهای الکتریکی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی(قائم)، طراحی ماشین های الکتریکی(دانش و فن)، مباحث تکمیلی ماشینهای الکتریکی(قائم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.