طراحی راکتورهای پلیمری [مبانی مهندسی پلیمریزاسیون/4]

مولف:
وحید حدادی اصل (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
طراحی راکتورهای پلیمری [مبانی مهندسی پلیمریزاسیون/4] عنوان کتابی است از وحید حدادی اصل که در 312 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پلیمریزاسیون است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحید حدادی اصل، کتاب‌های شیمی پلیمرها(مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع)، نگاهی نو به مبانی مدیریت صنعتی(نهر دانش)، پلیمرهای رسانا(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، کاربرد پلیمرها در معماری(متالون)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,400 تومــان