تحلیل مسائل مکانیک کوانتومی

گروه مولفان:
دیوید ام مک ماهون (نویسنده) | سینا ملوانی (مترجم) | بهمن سلطانی (مترجم)

ناشر:
مرکز نشر دانشگاهی

درباره کتاب:
تحلیل مسائل مکانیک کوانتومی عنوان کتابی است از دیوید ام مک ماهون با ترجمه‌ی بهمن سلطانی که توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Quantum mechanics demystified، c2006.. موضوع اصلی این کتاب کوانتوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,600 تومــان
موضوعات کتاب
کوانتوم