مبانی و کاربردهای الکترونیک

گروه مولفان:
جیکوب میلمن (نویسنده) | کریستوس سی. هالکیاس (نویسنده) | نعمت الله گلستانیان (مترجم) | محمود بهار (مترجم)

ناشر:
مبتکران

درباره کتاب:
مبانی و کاربردهای الکترونیک عنوان کتابی است از جیکوب میلمن با ترجمه‌ی محمود بهار که در 650 صفحه و توسط انتشارات مبتکران در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Electronic fundamentals and applications for engineers and scientists. موضوع اصلی این کتاب الکترونیک رقمی است.