فرهنگ اصطلاحات ادبی (واژه نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی (تطبیقی و توضیحی))

مولف:
سیما داد (نویسنده)

ناشر:
مروارید

درباره کتاب:
فرهنگ اصطلاحات ادبی (واژه نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی (تطبیقی و توضیحی)) عنوان کتابی است از سیما داد که در 628 صفحه و توسط انتشارات مروارید در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از سیما داد، کتاب نقد متن پژوهی مدرن(موسسه نشر میراث مکتوب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.