تاریخ ایران؛ از آغاز تا اسلام

گروه مولفان:
رومن گیرشمن (نویسنده) | محمد معین (مترجم) | میترا مهرآبادی (مصحح)

ناشر:
دنیای کتاب

درباره کتاب:
تاریخ ایران؛ از آغاز تا اسلام عنوان کتابی است از رومن گیرشمن با ترجمه‌ی محمد معین که در 0 صفحه و توسط انتشارات دنیای کتاب در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از L'Iran des origines a L'Islam. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رومن گیرشمن، کتاب‌های ایران از آغاز تا اسلام(موسسه انتشارات نگاه)، ایران از آغاز تا اسلام(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان