فرهنگ معاصر میانه (انگلیسی فارسی)

مولف:
سلیمان حییم (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر میانه (انگلیسی فارسی) عنوان کتابی است از سلیمان حییم که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سلیمان حییم، کتاب‌های فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی - فارسی(فرهنگ معاصر)، فرهنگ معاصر بزرگ انگلیسی-فارسی(فرهنگ معاصر)، فرهنگ معاصر انگلیسی-فارسی یک جلدی(فرهنگ معاصر)، فرهنگ معاصر انگلیسی-فارسی یک جلدی(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.