نقشه سیاحتی استان قزوین (اطلس جاده ای ایران)

مولف:
امیرحسین بختیاری (نویسنده)

ناشر:
ایران شناسی

درباره کتاب:
نقشه سیاحتی استان قزوین (اطلس جاده ای ایران) عنوان کتابی است از امیرحسین بختیاری که در 0 صفحه و توسط انتشارات ایران شناسی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب راه ها است. از امیرحسین بختیاری، کتاب‌های نقشه سیاحتی استان خراسان جنوبی(ایران شناسی)، نقشه سیاحتی استان کرمان(ایران شناسی)، نقشه سیاحتی استان خراسان رضوی(ایران شناسی)، کاوش در فضا(ایران شناسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان