دفاع

مولف:
افشین محمدباقر طباطبایی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نقش نگین

درباره کتاب:
دفاع عنوان کتابی است از افشین محمدباقر طباطبایی که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نقش نگین در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دفاع از خود است. از افشین محمدباقر طباطبایی، کتاب یک نفس زندگی(موسسه انتشاراتی نقش نگین) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.