اگر می توانستم زندگی را از نو آغاز کنم، چه می کردم؟

مولف:
رضا سلیمانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه سرزمین پنجگاه اهورایی

درباره کتاب:
اگر می توانستم زندگی را از نو آغاز کنم، چه می کردم؟ عنوان کتابی است از رضا سلیمانی که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه سرزمین پنجگاه اهورایی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا سلیمانی، کتاب‌های سیاست خارجی دولت خاتمی(کویر)، آقای من برای اولین بار می نویسد(موسسه سرزمین پنجگاه اهورایی)، توپ رنگی(موسسه سرزمین پنجگاه اهورایی)، حرف های تازه(موسسه سرزمین پنجگاه اهورایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان