دیوان باباطاهر [گنجینه ادب پارسی]

مولف:
باباطاهر (نویسنده)

ناشر:
اقبال

درباره کتاب:
دیوان باباطاهر [گنجینه ادب پارسی] عنوان کتابی است از باباطاهر که در 77 صفحه و توسط انتشارات اقبال در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باباطاهر، کتاب‌های دیوان باباطاهر(کتاب آبان)، بابا طاهر(شهرام)، ترانه های شیرین باباطاهر(پیدایش)، دوبیتی های باباطاهر(سرایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,500 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 5ق