جیران؛ زندگی خصوصی ناصرالدین شاه

گروه مولفان:
لطف الله ترقی (نویسنده) | حسین لعل (نویسنده)

ناشر:
دنیای کتاب

درباره کتاب:
جیران؛ زندگی خصوصی ناصرالدین شاه عنوان کتابی است از لطف الله ترقی که در 0 صفحه و توسط انتشارات دنیای کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لطف الله ترقی، کتاب‌های سوگلی ناصرالدین شاه(دنیای کتاب)، حرمسرای خاقان؛ فتحعلی شاه قاجار(دنیای کتاب)، شبهای بغداد(پر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.